Barneløp

Årets Barneløp blir arrangert som en del av hovedarrangementet lørdag 2. oktober. 

Barneløpet gjennomføres i ulike puljer etter aldersgruppe der man løper flest mulig runder på 150 m i løpet av 4 minutter. 

Spørsmål kan også rettes til norgeslopet@gmail.com