Premier

Premier

Tidspremier 10 km

3 000 kr til alle under 30:00 min (MS) og 34:30 (KS)
7 000 kr til alle under 29:00 min (MS) og 33:30 (KS)


UKI-poeng totalliste

Vi kårer beste løper uavhengig av klasse ut i fra UKI-poeng, som justerer for distanse (5 km og 10 km), kjønn og alder over 18 år.

Nr. 1: 10 000 kr. (Dersom under 29:00 (MS)/33:30 (KS) så blir totalen 17 000 kr.

Det vil også bli premier for nr. 2. til 15. Info kommer.


Klassevinnere

Alle klassevinnere får premier.
Premier ikke avklart ennå.